PAST PARTICIPANTS IN THEATER

Aleksandr Arkhipov
Playwright
Yekaterinburg

Nina Belenitskaya
Playwright
Moscow

Mikhail Durnenkov
Playwright/Screenwriter
Moscow

Marat Gatsalov
Director
Ukhta

Marina Krapivina
Playwright
Moscow

Mikhail Ovchinnikov
Director
Moscow

Kseniya Petrenko
Theater Director/Choreographer
Chelyabinsk

Aleksandr Rodionov
Playwright/Scriptwriter
Moscow

Ksenya Stepanycheva
Playwright
Saratov

Aleksei Zherebtsov
Theater Director/Choreographer
Chelyabinsk